Wat is de rol van fietsdelen in een mobipunt?

  Wat is de rol van fietsdelen in een mobipunt?

  In maart werd WOW-mobility uitgenodigd op een netwerkdag rond mobipunten en gedeelde mobiliteit in Vlaams-Brabant. We mochten deelnemen aan een inspiratiesessie rond fietsdelen. Centraal hierbij stond de vraag wat de rol van fietsdelen in een mobipunt is en hoe gemeenten dit het best kunnen aanpakken. 

  Dit event werd georganiseerd door Mobipunt vzw in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant  

  Inspiratiesessie rond mobipunten en fietsdelen met verschillende steden en gemeentes in Vlaams-Brabant.

  Inspiratiesessie rond mobipunten en fietsdelen met verschillende steden en gemeentes in Vlaams-Brabant.

  Wat is een mobipunt?

  Een mobipunt - ook wel mobiliteitsknooppunt of mobihub genoemd - brengt verschillende vervoerswijzen samen. De bedoeling is om een divers mobiliteitsaanbod ter beschikking te stellen, zodat gebruikers zich flexibel kunnen verplaatsen zonder het privé-bezit van een wagen. Denk dus aan autodelen en fietsdelen, met een slimme aansluiting op het openbaar vervoer. Daarnaast kunnen ook parkeer- en laadfaciliteiten aangeboden worden. Combimobiliteit schuift immers steeds meer op in de richting van elektrische mobiliteit (E-hubs).

  Een tweede belangrijke trend is de modal shift. Hiermee wordt bedoeld dat meer en meer mensen actieve verplaatsingen - te voet of met de fiets - gaan verkiezen boven de wagen. Het zou de oplossing zijn voor problemen zoals files, vervoersarmoede, geluids- en luchtvervuiling, en bovendien ook nog eens voor heel wat gezondheidsproblemen. Om dit te realiseren is er nog heel wat werk aan de winkel, maar zowel steden, gemeentes als bedrijven zien de noodzaak hiervan in en bekijken hoe ze dit mee kunnen faciliteren.   

  Hoe kunnen we de modal shift in de praktijk gaan realiseren?

  Bij WOW-mobility is ons vertrekpunt steeds het gebruiksgemak van de persoon met een mobiliteitsbehoefte. Mensen zullen enkel geneigd zijn om hun auto aan de kant te laten staan als er een gebruiksvriendelijk alternatief voorhanden is, dat inspeelt op bepaalde behoeften. Deze behoeften zijn zeer contextgebonden!

  We moeten dus kleinschalig gaan kijken wat de juiste oplossing is. Hiermee houden we best rekening met twee zaken: wat is het profiel van de gebruiker en hoe is de regio?

  Wat is de specifieke context van de regio?

  Niet elke stad of gemeente is hetzelfde. Zijn er bijvoorbeeld veel steile hellingen? Misschien worden deelfietsen eerder gebruikt om kortere afstanden te overbruggen? Zijn er nog andere specifieke moeilijkheden? Soms zijn er bijvoorbeeld bedrijvenparken of industrieterreinen die moeilijk bereikbaar zijn, of ligt het station een heel eind van het stadscentrum verwijderd. Afhankelijk van de context is er dus een ander type fiets, een andere configuratie, een ander device, een andere applicatie of een andere manier van beheer aangeraden.

  Steile hellingen vragen een ander type fiets.

  Steile hellingen vragen een ander type fiets.

  Wij roepen dan ook alle vervoerregio’s, steden en gemeentes op om mee na te denken over deze moeilijkheden. Welke oplossing moeten wij de gebruikers aanbieden in de context van vandaag? Dit evolueert zeer snel. Er zou dan ook best een parametrisering komen, om in de toekomst met nieuwe tendensen mee te kunnen evolueren.

  Wat is het profiel van de gebruiker?

  Daarnaast moeten we ons ook afvragen wat de profielen zijn van de gebruikers voor wie we een modal shift willen realiseren. In de context van vandaag zijn hoofdzakelijk bedrijven de vragende partij. Zij willen hun werknemers een garantie op mobiliteit geven. Om werknemers uit hun auto te krijgen moet je hen een veilig, betrouwbaar en comfortabel alternatief geven dat de zekerheid biedt dat ze dagelijks op hun werk en terug thuis geraken.

  Bovendien moeten we er rekening mee houden dat die gebruikers niet steeds dezelfde behoeftes hebben. Zitten ze bv. in een gezinssituatie of zijn ze co-ouder? Gaan ze na het werk op restaurantbezoek of hebben ze nog een andere afspraak? Misschien moeten ze naar de crèche of boodschappen doen? Dit alles heeft een impact op welke mogelijkheid we ter beschikking stellen.

  Op uitstap met de kinderen in een elektrische bakfiets.

  Op uitstap met de kinderen in een elektrische bakfiets.

  Oplossing: een (verticaal) mobiliteitsaanbod met verschillende (horizontale) spelers

  Voor de ideale mobiliteitsoplossing moeten we dus eerst kijken wat we verticaal willen aanbieden, bv. deelfietsen, deel-e-bikes, e-cargo's, fietsstallingen, deelwagens, parkeerbeheer,… Daarna gaan we horizontaal kijken met welke specifieke partijen we moeten connecteren om de mobiliteitsbehoefte lokaal te kunnen beantwoorden.

  Bij WOW-mobility zijn we hier de afgelopen jaren druk mee bezig geweest. Dit was een enorme uitdaging maar sinds 2018 is ons aanbod klaar en zijn we operationeel. In de laatste 2 jaar hebben we al enkele mooie mobiliteitsprojecten in binnen- en buitenland mogen realiseren, o.a. in Linköping (Zweden), Brussel, Gent en Antwerpen. Nu in 2020 zijn we dus klaar voor de grote doorbraak…

  Een geconnecteerd aanbod aan mobiliteitsoplossingen

  Een geconnecteerd aanbod aan mobiliteitsoplossingen

  Wie neemt de exploitatie op zich?

  Bij WOW-mobility kunnen we zelf de exploitatie doen maar we willen daarbij voorlopig geen exploitatierisico nemen. Als zelfstandig bedrijf is het voorlopig niet mogelijk om die investering op ons te nemen. Met uitzondering van de erg dichtbevolkte gebieden is het namelijk niet mogelijk om het mobiliteitsaanbod rendabel te krijgen en tegelijk een redelijke prijs aan de gebruikers te vragen.

  Het businessmodel is dus cruciaal in het verhaal: wie draait op voor de kosten? Dit hoeft volgens ons niet altijd (alleen) de overheid te zijn. Wij focussen ons op de mobiliteitsbehoefte. Deelmobiliteit kan daarbij vergoed worden door verschillende stakeholders die er belang bij hebben dat er een betrouwbare mobiliteit voorhanden is. Vandaag de dag zijn het vooral de bedrijven die met een specifieke mobiliteitsbehoefte zitten.

  Laat bedrijven mee participeren in het mobiliteitsaanbod

  Bedrijven zoeken vandaag de dag naar een bepaalde service. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de mogelijkheid om fietsen te reserveren voor eigen personeel, zowel voor klantenbezoek als voor woon-werkverkeer. Ze zijn ook op zoek naar een bepaald type fiets: liefst elektrisch, met een handige opbergmogelijkheid voor hun laptop en als het gaat ook met hun eigen branding.

  Om hun personeel niet te overbelasten moet het beheer bovendien zo gemakkelijk mogelijk zijn, zonder sleutelbeheer maar een slot dat opent via een app op de smartphone, en dit ook liefst met eigen private label. Ook het opladen van de e-bikes moet volledig automatisch en probleemloos kunnen verlopen. Daarnaast kunnen bv. ook het onderhoudsgemak of de mogelijkheid van fiscale rapportering een doorslaggevende rol spelen.

  E-bike deelsysteem met draadloze laadstations

  E-bike deelsysteem met draadloze laadstations

  Een all-in-one e-bike deelysteem dat optimaal inspeelt op de noden van bedrijven

  Bij WOW-mobility zijn we voorlopig de enige aanbieder van zo een all-in-one e-bike deelsysteem dat beantwoordt aan de specifieke noden van bedrijven. Op basis van deze behoeften kunnen wij een passend voorstel configureren, we maken hiervoor gebruik van onze software as a service.

  Bedrijven krijgen een eigen beheerplatform ter beschikking waarmee ze desgewenst toegang kunnen geven aan bepaalde gebruikersgroepen (bv. verschillende personeelsafdelingen) en zelfs enkel op bepaalde dagen of tussen bepaalde uren. Al dan niet op voorhand te reserveren. Men kan ook op elk moment controleren wie welke fiets huurt, waar de fietsen zich bevinden, wat de laadstatus is, etc.

  Naar eigen mobipunten voor steden, gemeentes én bedrijven!

  Nadat bedrijven aan de slag zijn gegaan met hun eigen e-bike deelsysteem, kan later het aanbod eventueel nog uitgebreid worden met meer of andere types fietsen bv. bakfietsen. Er kunnen ook stallingsvoorzieningen voor eigen fietsen van werknemers toegevoegd worden, die dan te openen zijn met dezelfde app. In een volgende fase komen hier misschien nog (elektrische) deelwagens of laadpunten bij. Waar we naartoe willen is dus dat steden en gemeentes bedrijven actief mee gaan betrekken in het creëren van eigen mobipunten.

  Alleen met slimme, gezamenlijke inspanningen kunnen we een duurzame mobiliteit aanbieden die in staat is de modal shift te realiseren.

  Eigen fietsbox en deelfietsen voor bedrijven.

  Eigen fietsbox en deelfietsen voor bedrijven.